ivfpodden

Välkommen till ivfpodden! Tusentals par i Sverige har svårt att bli gravida, och efterfrågan på information och hjälp om ämnet är stort. Under våren kommer vi att släppa avsnitt där vi fokuserar på olika frågor kring barnlöshet och det är vi, fertilitetsläkaren Carolina Tristen och barnmorskan Emma Karling Widsell, som samtalar kring olika teman om fertilitet och […]

The post Avsnitt 1 – Intro appeared first on ivfpodden.

Direct download: IVF_PODDEN_PILOT_EP01_130906.mp3
Category:Podcast -- posted at: 7:54am EDT