ivfpodden

Den medicinska forskningen utveckar ständigt nya metoder och verktyg, förbättrar och förfinar, allt för att ge människor bättre hjälp. I det här avsnittet berättar Katarina om PGD som betyder preimplantatorisk genetisk diagnostik. Katarina Kouro Haapaniemi är specialistläkare och forskare vid Reproduktionsmedicin Karolinska. PGD är en diagnostik av en genetisk defekt på embryostadiet som kräver ivf-behandling […]

The post Avsnitt 10 – PGD – vad är det? appeared first on ivfpodden.

Direct download: IVFPodden_PGD_Kattis.mp3
Category:Podcast -- posted at: 11:09am EDT