ivfpodden

Efter många månader av sandras ivfresa och åtskilliga telefonsamtal är vi nu nyfikna. Hur gick det den här gången?

Direct download: Avsnitt_67_Sandra_-_Hur_gick_det_egentligen.mp3
Category:general -- posted at: 1:24pm EDT