ivfpodden

På Anova i Stockholm jobbar Mats Holmberg som är endokrinolog och ägnar sina arbetsdagar bland annat åt andrologiska utredningar. Många av dessa är män som remitterats pga avvikande spermieprov, kanske utförda som en del av en fertilitetsutredning. 

 

Kunskapen om fertilitet är generellt låg, även när det kommer till män. Många känner inte till hur kroppen fungerar och vilka möjligheter som finns. 

Hos Mats försöker man ta reda på orsaker till att mannen saknar spermier och i det här avsnittet får ni en genomgång av hormoner, testiklar och vad man kan göra för att hjälpa dessa män. 

 

Det här avsnittet gör vi i samarbete med Gedeon Richter och deras initiativ Fertilitetskollen.com där män och kvinnor kan lära sig mer om fertilitet!

 

Direct download: Ivfpodden_-_Om_manlig_infertilitet_med_Mats_Holmberg_spons_forst.mp3
Category: -- posted at: 9:15am EDT