ivfpodden
Gunilla Sydsjö har sedan många år jobbat på reproduktionsmedicin i Linköping och där ägnat många, många timmar åt donationsbehandlingar på olika vis. Mycket tid har gått till forskning och samtal med människor som både vill donera och som behöver donation.
 
I det här avsnittet pratar vi om olika aspekter av just donation. Vem blir donator, hur pratar vi med paret om donation, hur pratar föräldrar i sin tur med barnet om dess genetiska ursprung och varför har vi åldersgränser för behandling med donerade ägg och spermier.
 
Tack Gunilla för att du kommit till studion och delat med dig! Så viktiga frågor att stöta och blöta genom samtal och forskning på området!
Tack Gedeon Richter för att ni är med oss i arbetet att öka kunskaperna om kvinnohälsa och fertilitet!
Direct download: IVFpodden_-_Gunilla_Sydsjo_220223_v2_inkl_GR.mp3
Category:general -- posted at: 5:59pm EDT