ivfpodden

I så många år har par och ensamstående världen över fått hjälp att bilda familjer med
spermier från Cryos International. Danmark har en lång historia av generöst lagverk kring
spermiedonation och många danska män har genom åren donerat. Det medför en
nyfikenhet såklart! Hur kommer det sig att just danska män vill donera och hur funkar det för
en spermiebank att skicka donerade spermier världen över när lagverket är olika för varje
land?
Vi åkte till Danmark och till Århus för att träffa Susanne på Cryos som berättade allt för oss
om deras arbete, om vilka som blir donatorer och varför just de lyckats!
Under planeringen för vårt besök fick vi frågan om vi ville träffa Emma. Hennes föräldrar fick
hjälp av en spermiedonator för att få just henne och hon är med oss här och berättar sin
story!
Stort tack till Susanne och Emma och alla på Cryos som gav oss chansen att få hälsa på!
Tack till Gedeon Richter som gör det möjligt för oss att utforska världen ur ett
fertilitetsperspektiv!

Direct download: IVF_PODDEN_-_DANMARK_CRYOS_221201.mp3
Category:general -- posted at: 11:01am EDT