ivfpodden

Här är avsnittet där ni möter Petra Kindlund, grundaren till Runacademy och en energisk  löpare som öppet berättat om sin kamp att få barn och om sin ivfbehandling.

Petra fick kämpa för sitt första barn men klarade sig precis från ivf. Nu är Petra gravid för andra gången och här hör ni henne berätta om vägen hit!

Direct download: IVF_PETRA_KINDLUND_korr.mp3
Category:general -- posted at: 12:20pm EDT

1