ivfpodden

Att försöka få syskon är inte alltid så lätt, men minst lika efterlängtat. Sorg, skam och skuldkänslor över att inte vara glad för det man har. Den totala överraskningen att inte lyckas som man planerat. Detta är vad som kallas sekundär barnlöshet, alltså sekundär ofrivilligt barnlöshet. Orsakerna kan vara många och ibland hittar man orsaken, ibland är den oförklarad. En variant är givetvis de par som kämpat för första barnet. Kanske genom flera ivfbehandlingar. När man är redo och längtan efter andra, kanske tredje barnet kan man behöva återuppta behandlingarna.

Direct download: Ivf_Podden_-_Sekundar_infertilitet_2_OK_.mp3
Category: -- posted at: 1:50pm EDT

Sandra har fått ett telefonsamtal från kliniken i Köpenhamn med besked om hur det gått för alla äggen. Stilla spänningen och lyssna NU!

 

Direct download: Avsnitt_65__Sandra_-_vi_har_ett_resultat.mp3
Category: -- posted at: 2:33pm EDT

1